Clearfy Business

150,000

Đây là một Plugin tất cả trong một. Mình cũng khác thích plugin này vì sự đơn giản nhẹ nhàng của nó.

  • Tăng tốc
  • Tối ưu SEO
  • Bảo mật
  • Nén hình ảnh
  • Nhiều thứ khác nữa

Additional information

Version

1.5.3