Perfmatters – Lightweight WordPress Performance Plugin

75,000

Perfmatters một plugin tăng tốc hiệu xuất cho WordPress rất tốt trong việc tối ưu cũng như tăng tốc độ website của bạn nên. Tuy nhiên không có gì là toàn vẹn cả, Wp-Rocket vẫn có những nhược điểm cụ thể như: tắt emojis, tắt embeds, xóa query strings….Và Perfmatters ra đời giúp khắc phục những nhược điểm đó. Perfmatters giúp chặn tải những file không cần thiết, giảm HTTP requests từ đó giúp tăng tốc website lên từ 20-30%.

Additional information

Version

1.3.6