WP Fastest Cache Premium

75,000

Plugin sẽ tạo ra các trang html tĩnh từ website WordPress của bạn. Hệ thống cache sẽ tạo ra nhưng file tĩnh này từ những người truy cập trước và cung cấp lại cho những người dùng sau. Giúp giảm tải cho RAM & CPU của máy chủ.

Additional information

VERSION

1.4.6