Cài đặt SSL Let’s Encrypt cho hostname DirectAdmin

Bắt đầu từ phiên bản DA 1.50.0, DirectAdmin đã thêm tính năng cho phép tạo SSL Let’s Encrypt một cách dễ dàng hơn, để cài đặt SSL Let’s Encrypt website trên DirectAdmin mình sẽ hướng dẫn ở bài sau. Bài này chúng ta sẽ cài cho hostname.

Bước 1:

Sau khi cài đặt thành công DirectAdmin, anh em cần tạo subdomain và trỏ IP về theo hostname muốn đặt. Ví dụ: panel.lamnotes.com

Bước 2:

Kết nối SSH và chạy lần lượt các lệnh sau. Đổi panel.lamnotes.com theo tên của bạn

cd /usr/local/directadmin/scripts
./letsencrypt.sh request panel.lamnotes.com 4096

Nếu gặp lỗi ở bước này, bạn đổi 4096 thành 2048. Sau khi key ssl đã được tạo chúng ta tiếp tục

cd /usr/local/directadmin/conf
perl -pi -e 's/SSL=0/SSL=1/' directadmin.conf
echo "carootcert=/usr/local/directadmin/conf/carootcert.pem" >> directadmin.conf
echo "force_hostname=panel.lamnotes.com" >> directadmin.conf
echo "ssl_redirect_host=panel.lamnotes.com" >> directadmin.conf
/etc/init.d/directadmin restart

Cuối cùng mở tệp directadmin.conf

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

thêm vào cuối file

letsencrypt=1

Restart lại DA là xong nhé! Nếu có vấn đề trong quá trình cài đặt hãy comment bên dưới mình sẽ giải đáp nhé!

Chúc các bạn thành công!