Chuyển hướng Domain trong VestaCP

Đây là chủ đề khá thú vị. Làm sao để chuyển hướng tên miền (domain) trong VestaCP? Đây là câu hỏi sáng nay mình đã nhận được từ một bạn mới sử dụng VestaCP. Nó thật sự mới và gây khó khăn cho nhưng bạn đã quen với Cpanel hay DirectAdmin. Tất nhiên đối với các bạn có nhiều cách để chuyển hướng domain, đây là bài viết cho các bạn mới nhé!

chuyen-huong-domain-trong-vestacp

Để chuyển hướng domain trong VestaCP khi cài đặt các bạn phải chọn Apache thì mới được.


chuyen-huong-domain-trong-vestacp-2

Thêm tên miền trong VestaCP

Để thêm tên miền các bạn vào mục WEB → ADD WEB DOMAIN và nhập domain của bạn vào. Sau khi nhập xong bạn kết nối FTP với domain vừa tạo.

chuyen-huong-domain-trong-vestacp-1

Vì mặc định trong VestaCP không có phần quản lý file. Nên bạn cứ sử dụng Filezilla để kết nối đi mình sử dụng Terminal cho PRO 😀

Khi kết nối xong thư mục chứa tên miền bạn vừa tạo sẽ có dạng như sau:

cd /home/usercuaban/web/tenmiencuaban.com/public_html

của mình là:

cd /home/admin/web/press89.xyz/public_html

Tạo tập tin .htaccess

Trên Centos:

vim .htaccess

Trên Ubuntu:

nano .htaccess

Khi này trình biên tập sẽ hiện lên bạn copy đoạn code sau paste vào

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.org/$1 [L,R=301,NC]

Nhớ đổi www.example.com thành tên miền của bạn và example.org thành tên miền bạn muốn chuyển hướng đến. Xong các bạn bấm SHIFT-ZZ trong VIM (trong nano Ctrl + O bấm tiếp Ctrl + X để thoát ra) để lưu file. Vậy là xong rồi đó!

Bài viết này có giúp ít được cho bạn ko? Hãy comment và chia sẻ bên dưới nhé!