Category: DirectAdmin

Chống 500 anh em cùng bộ đôi Memcached & Redis Cache

DirectAdmin lại là DirectAdmin dạo gần đây mình nhận khá nhiều vụ tối ưu cho em nó. Khách hàng lần này có lượng user online kha khá đại khái rơi vào khoảng 400 ~ 600 user. Với VPS RAM 2GB mình đã kiến nghị dùng EasyEngine vì thấy họ dùng WordPress nhưng họ không đồng […]

Cấu hình DKIM cho DirectAdmin

Hôm nay, mình gặp một khách hàng sử dụng DirectAdmin nhờ cấu hình DKIM cho VPS. Mình thấy cách làm cũng tương đối đơn giản. Lý do mặc định khi cài đặt, DirectAdmin chưa hỗ trợ việc khởi tạo DKIM cho Email. Hướng dẫn sau sẽ giúp bật tính năng DKIM trong Email và cách cấu […]