Hướng dẫn cài phpMyAdmin cho ServerPilot

ServerPilot rất tuyệt vời, phải nói là thế từ lúc mình chuyển qua đến giờ không còn nhận bất cứ tấn công nào từ thống kê NinjaFirewall.  Nhưng ServerPilot không có phpMyAdmin để quản trị MySQL đây là vấn đề gây ngần ngại cho các bạn mới tiếp cận.

Cần chuẩn bị:

  • VPS đã cài sẵn ServerPilot
  • Đã xem qua bài này + 10 phút.
Bạn nào chưa có VPS xem tại đây Chưa biết cài đặt ServerPilot xem tại đây

huong-dan-cai-phpmyadmin-cho-serverpilot

Rồi! chúng ta bắt đầu nhé!

Bước 1: Tải phpMyAdmin về theo link dưới. Bạn nào đã dùng quen SSH có thể bỏ qua bước này.

https://www.phpmyadmin.net/downloads/

Bước 2: Kết nối với VPS và đi đến thư mục cài đặt website và upload phpMyAdmin lên, cuối cùng là giải nén em nó ra.

huong-dan-cai-phpmyadmin-cho-serverpilot-1

Với các bạn quen sử dụng SSH làm theo cách này sẽ nhanh hơn 😀

cd /srv/users/serverpilot/apps/lamnotes/public
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.6.3/phpMyAdmin-4.6.3-english.zip
unzip phpMyAdmin-4.6.3-english.zip

Sau khi, hoàn tất các bước trên bạn có thể truy cập ngay bằng

http://domaincuaban.com/phpMyAdmin

Bây giờ, bạn chỉ cần nhập thông tin user và pass là có thể sử dụng bạn nào quên pass thì đổi lại nhé!

huong-dan-cai-phpmyadmin-cho-serverpilot-2

Cảm ơn các bạn đã xem bài, chúc thành công nhé!