Kiểm tra và xử lý nghẽn Queue Exim Email trong DirectAdmin

Việc cấu hình một VPS chuẩn lúc bang đầu cũng phần nào giúp anh em đỡ cực về sau nhưng đó là trường hợp VPS tự mình build và chạy web mà anh em xây dựng cho Khác Hàng. Trường hợp một số code do Khách Hàng mang lên thì anh em nên kiểm tra lại. Vậy kiểm tra bằng cách nào? Các bạn tải đoạn file code sau trên Github về và upload lên thư mục gốc của website muốn kiểm tra.

Bạn truy cập trực tiếp link để kiểm tra

http://domaincuaban.com/phpMalCodeScanner.php

Nếu hiện ra trang trắng thì chúc mừng code sạch. Nếu có gì nó sẽ báo như sau:

kiem-tra-va-xu-ly-nghen-queue-exim-email-trong-directadmin

Các bạn lần theo đường dẫn hiện ra sẽ tìm thấy điều thú vị, chẳng hạn trường hợp KH của mình

kiem-tra-va-xu-ly-nghen-queue-exim-email-trong-directadmin-2

Hehe, xử lý mớ hỗn độn này thì tùy anh em nhé! Mình chỉ hướng dẫn tìm ra thôi vì mỗi trường hợp mỗi khác 🙂

Sau khi đã khắc phục rồi thì vào phần chính nhé!

Bạn đăng nhập vào DirectAdmin với tài khoản admin và vào mục mình khoanh tròn.

kiem-tra-va-xu-ly-nghen-queue-exim-email-trong-directadmin-3

Đây là VPS của KH nhờ mình xử lý, nhìn khiếp. Một đống mail spam trong này.

kiem-tra-va-xu-ly-nghen-queue-exim-email-trong-directadmin-4

Giờ làm sao ta? Không lẽ ngồi xóa từng mail. Hehe, nói chơi thôi. Bạn nhập lệnh sau sẽ xóa hết nhanh chóng.

exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash

kiem-tra-va-xu-ly-nghen-queue-exim-email-trong-directadmin-5

sau đó nhập lệnh để kiểm tra lại

exim -bp

Nếu thấy sạch sẽ rồi là bạn đã thành công nếu chưa? Hãy kiểm tra lại từ đầu.

Chúc ngày chủ nhật vui vẻ 🙂