Phân biệt số nhấp chuột và số phiên trông Google Analytics.

Hiện nay, có 80% luôn đặt câu hỏi tại sao số nhấp chuột và số phiên trong Google Analytics lại không giống nhau ??
Kevin sẽ hướng dẫn cho các anh em phân biệt 2 chỉ số này nhé !!!

Chuyện là sáng nay mình đi gặp khách hàng có nhu cầu làm website, sẵn khách hàng có hỏi sơ qua về Google Analytics về số phiên và click chuột là như thế nào, rồi hỏi thêm là anh chạy Google Adwords nằm trên top có người vô phá click rồi trừ hết tiền anh thì sao ??.

Rồi mình giải thích tóm tắt nhẹ cho khách và nhận kết quả là cười sảng khoái vì được ” đả thông kinh mạch”. Vì thế mình nghĩ rằng còn số ít đâu đó khách hàng vẫn chưa hiểu về Google Analytics nhiều (vì đa phần giao cho nhân viên làm hết), nên mình chia sẻ nhẹ về phần số phiên và click chuột nhé.

→ PHÂN BIỆT SỐ NHẤP CHUỘT & SỐ PHIÊN 

Google Ads (tháng 7/2018 chính thức đổi tên) theo dõi số nhấp chuột, Analystics theo dõi số phiên truy cập. Nếu một người dùng click vào quảng cáo của bạn 2 lần trong 30 phút mà không đóng trình duyệt – điều này Analytics ghi lại là số phiên, thậm chí người dùng rời khỏi trang web của bạn và quay trở lại sau đó.
Ví dụ: Nếu người dùng click vào quảng cáo của bạn một lần, nhấp vào nút trở về và sau đó lại click vào quảng cáo của bạn, thì Googl Ads sẽ ghi lại là 2 lần click chuột, Analytics sẽ ghi lại là 1 phiên.

→ GOOGLE ADS LỌC CÁC NHẤP CHUỘT KHÔNG HỢP LỆ CÒN ANALYTICS HIỂN THỊ TOÀN BỘ DỮ LIỆU

Google Ads sẽ tự động lọc các click chuột nhất định khỏi báo cáo của bạn, trong khi đó Analytics báo cáo tất cả các phiên kết quả. Số click chuột sẽ được lọc khỏi báo cáo Google Ads của bạn đôi khi các trường hợp mà một người nào đó liên tục vào quảng cáo của bạn nhằm tăng chi phí hoặc tăng tỷ lệ click chuột của bạn. Google Ads xem các nhấp chuột này không hợp lệ và tự động lọc các nhấp chuột đó ra hỏi báo cáo Google Ads của bạn.
Như vậy quảng cáo của bạn sẽ không bị tính phí click chuột không hợp lệ này.

Đến đây các anh em hiểu chưa nè, cứ chạy quảng cáo thoải mái mà không sợ đối thủ cạnh trạnh nhấp chuột “phá” mình nữa nha.

Chào các anh em.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.