Tag: Google Drive

Tạo Direct link cho Google Drive

Mấy hôm trước mua được cái tài khoản Google Drive không giới hạn. Ngồi nghĩ mãi không biết làm gì với dung lượng khủng thế này. Nên quyết định up hàng Japan lên 😀 Thế rồi mấy thằng bạn xin link, tổ cha nó phải add thêm thêm tài khoản của nó vào add thằng này […]